عناصر غذایی

به‌طورکلی گروهی از عناصر خاص در جدول تناوبی عناصر مورد نیاز تمامی گیاهان می‌باشد که در دوره‌های مختلف رشد گیاهی به مصرف گیاه می‌رسد ‌.میزان مورد نیاز این عناصر در گیاهان مختلف متفاوت است اما به‌طورکلی از نظر میزان استفاده‌ی گیاهان از این عناصر به دو دسته؛ ماکرو المنت( پرمصرف) و میکرو المنت ( کم‌مصرف ) تقسیم‌بندی می‌شوند .تفاوت عناصر کم‌مصرف و پرمصرف در تعداد دفعات مصرف نیست بلکه در میزان مصرف آن‌هاست .

ماکرو المنت‌های مورد نیاز گیاه

ازت:

اثرات مفید=در رشد رویشی گیاه مؤثر است ازدیاد کود ازت موجب کاهش رشد زایشی گیاه و ریزش گل می‌شود .

علائم کمبود=علائم کمبود ازت موجب زردی برگ‌های پیر و افت رشد رویشی گیاه می‌گردد در اثر گسترش به‌تدریج برگه‌ای بالایی نیز زرد می‌شوند .

فسفر:

اثرات مفید= در ریشه زایی و توسعه ریشه نقش عمده دارد علت کمبود فسفر معمولاً PH بالای خاک ذکر می‌شود.

علائم کمبود= در اثر کمبود این عناصر برگ‌های جوان گیاه کوچک‌شده و جوانه انتهایی ضعیف می‌شود درنتیجه گیاه از رشد خوبی برخوردار نخواهد بود .

پتاسیم:

اثرات مفید نقش این عنصر در تلقیح گل و میوه دهی و گل‌دهی و مقاومت در برابر بیماری‌ها می‌باشد.

 علائم کمبود= در اثر کمبود این عنصر حاشیه برگه‌ای پایین زرد شده و  به سمت بالا گسترش می‌یابد .

گوگرد:

اثرات مفید =نقش اصلی گوگرد در تنظیم PH خاک و اسیدی کردن آن است. این عنصر به‌صورت گاز SO² نیز توسط گیاه جذب می‌گردد. می‌توان از این عناصر در خاک‌های آهکی به‌منظور کم کردن PH خاک استفاده کرد این عنصر با عنصر میکرو مولیبدن رقابت دارد .

علائم کمبود= علائم کمبود گوگرد که مشابه ازت است, باعث زردی برگ‌ها و افت رشد رویشی گیاه می‌گردد که در برگ‌های جوان و بالایی نیز ظهور می‌کند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.